Samsung SC15H4071H скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 88)

Языки: Русский
Страницы:88
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 88
УКРАЇНСЬКА -
04
Інформація з техніки безпеки
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Уважно прочитайте всю інструкцію. Перш ніж увімкнути виріб, перевірте, чи відповідає
напруга вашої мережі тій, що зазначена в табличці з технічними даними на нижній
частині пилососа.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.
Якщо прилад використовується дітьми або поблизу них, не залишайте їх без пильного
нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з пилососом. Не залишайте пилосос увімкненим
без нагляду. Використовуйте пилосос виключно за призначенням, як зазначено в цій
інструкції.
Не використовуйте пилосос без ємності для пилу.
Очищуйте ємність для пилу до його заповнення, щоб забезпечити кращу ефективність
роботи пристрою.
Не використовуйте пилосос для збирання сірників, незагашеного попелу або
недопалків. Не залишайте пилосос поблизу печей та інших джерел тепла. Пластмасові
частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію занадто високої
температури.
Не підбирайте тверді та гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити деталі
пилососа.
Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.
Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
Перш ніж від’єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою кнопки на
корпусі. Перш ніж випорожнити ємність для пилу, витягніть штепсель із розетки. Щоб
уникнути пошкоджень, від’єднуючи шнур від розетки, тримайте саме штепсель і не
тягніть за шнур.
Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми,
яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними
було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють
можливу небезпеку. Діти не повинні гратися із приладом. Чистка та обслуговування
приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих.
Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися із приладом.
Перед чищенням або обслуговуванням приладу витягуйте штепсель із розетки.
Використовувати подовжувач не рекомендовано.
Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до
сертифікованого центру обслуговування.
Образец
Мануал подходит для устройств