Samsung SC15H4071H скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 88)

Языки: Русский
Страницы:88
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 88
ҚАЗАҚША-
18
Ескерту/алдын алу
Пайдалану
ЕскерІМ
f
Шаңсорғыштың ешбір түймешігі басылмай
30 минуттан астам қосылып тұрса, қауіпсіздік
құралы оны тоқтан ажыратады. Бұндай
жағдайда, корпустың [Power] (Қуат) түймешігін
басыңыз немесе қуат ашасын суырып, содан
кейін қайта қосыңыз.
f
Шаң тазалағыш шөткені немесе жіңішке
құралды қолданғанда, шаңсорғыштың
дірілдегенін сезінуіңіз мүмкін.
f
Шаңсорғышты алып жүру барысында шаң
сауытының тұтқасындағы түймешікті баспаңыз.
f
Шаң сауыты ағытылып қалмау үшін қауіпсіздік
құралы қосылғаннан кейін жұмыс кезінде
естілетін шуыл өзгеруі мүмкін.
Шаң сауытының табанындағы жұмыр түтікше
шаңның төгіліп қалуына жол бермейді.
Назар саЛЫҢЫз!
f
Қуат ашасын розеткадан алған кезде, сымынан
тартпай, ашасынан ұстап ағытыңыз.
Сақтау
ЕскерІМ
f
Қуат сымын ұстап тұрып, содан кейін [Cord
rewind] (Сымды қайта орау) түймешігін
басыңыз, себебі қайта орап жатқан кезде қуат
сымы босап кетсе жарақат алуыңыз мүмкін.
f
Қуат сымы қайта дұрыс оралмай тұрса, қуат
сымын шамамен 1~2 м тартып шығарғаннан
кейін [Cord rewind] (Сымды қайта орау)
түймешігін қайта басыңыз.
Назар саЛЫҢЫз!
f
Шаңсорғыш деформацияланып немесе
түсі өңсізденуін кетпеу үшін көлеңке жерге
қойыңыз.
Образец
Мануал подходит для устройств