Samsung SC15H4071H скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 64 из 88)

Языки: Русский
Страницы:88
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 64 из 88
ҚАЗАҚША-
20
Ақаулық себептерін анықтау
АҚАУлыҚ
ШЕШімі
ҚОзғаЛтқЫш Іске
қОсЫЛМаЙдЫ.
f
Сымын, ашасын және розеткасын тексеріңіз.
f
Салқындатыңыз.
СОру қарқЫнЫ
БІртІндеп төМендеп
кеЛедІ.
f
Бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және тазалаңыз.
СОру қарқЫнЫ төМен
неМесе төМендеЙ
түсуде.
f
Сүзгіні тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз. Егер сүзгілер
істен шықса, орнына жаңаларын салыңыз.
СЫМЫ тОЛЫқ
жинаЛМаЙдЫ.
f
Сымын 2-3м-ге дейін тартып шығарып, [Cord rewind] (Сымды қайта орау)
түймешігін басыңыз.
ШаҢсОрғЫш қОқЫстЫ
жинаМаЙдЫ.
f
Түтікті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
КОрпус қаттЫ қЫзуда.
f
Сүзгілерді тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз.
СтатикаЛЫқ эЛектр
тараЛЫМЫ.
f
Сору қуатын азайтыңыз.
f
Бұндай жағдай бөлме ішіндегі өте ауа құрғақ болған жағдайда да орын алуы
мүмкін.
Бөлменің ылғалдылығы қалыпты деңгейге жеткенше бөлмені желдетіңіз.
Образец
Мануал подходит для устройств