Samsung SC6650 скачать инструкцию по эксплуатации

Для устройств:Samsung SC6650   И еще 2
Языки:Латышский, Литовский, Русский, Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 60
Išvalykite dulkið surinkimo
konteiner
dulkòms pasiekus kon-
teinerio prisipildymà rodanãià
žymà arba užsidegus atitinkamai
lempai.
Variantas
Paspauskite mygtukà ir
ištraukite dulkið surinkimo
konteiner
.
Atidarykite dulkið
surinkimo konteine-
rio dangtel
.
Pašalinkite iš dulkið
surinkimo konteinerio
dulkes.
Uždarykite dulkið surinki-
mo konteinerio dangtel
Prieš naudodami,
stumkite
dulkið surinkimo konteiner
dulkið siurblio korpusà taip, kad
išgirstumòte spragtelòjimà.
1
2
3
4
5
CLICK
6
3
DULKIÐ SURINKIMO KONTEINERIO VALYMAS
PASTABA
Galite praskalauti dulkið surinkimo konteiner
šaltu vandeniu
- Išmeskite
plastikin
šiukšlið maišel
(rekomenduojama žmonòms, sergantiems
astma/alergija)
LT-6
Образец