Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 60
6
VÄLJALASKEFILTRI PUHASTAMINE
Võtke välja tolmumahuti ja tolmu-
moodul.
Suruge korpuse
tagaosas olevat fik-
seeritud raami,et
seda eemaldada.
Tõmmake lapatsit
kasutades
välja filter HEPA.
Raputage tolm
HEPA-filtrist välja.
Suruge HEPA-filtrit
korpusesse kuni
kuulete klõpsatavat
heli.
Eemaldage tolmuimejast mootorikaitse
filter. Raputage ja koputage sellelt tolm
maha ja asetage filter tagasi seadmesse.
5
MOOTORIKAITSEFILTRI PUHASTAMINE
7
PATAREI VAHETAMINE (LISAVÕIMALUSENA)
OIATUS
1. Ärge patareisid kunagi lahti võtke ega laadige.
2. Ärge patareisid kunagi kuumutage ega visake neid tulle.
3. Ärge ajage segamini pluss-ja miinuspooluseid (+ja -).
4. Kõrvaldage patareid nõuetekohaselt.
MÄRKUS:
1. Kui tolmuimeja ei tööta,vahetage patareid uute vastu. Probleemi
kestma jäämisel pöörduge palun volitatud müügiesindaja poole.
2.Kasutage 2 AA-patareid.
PATAREI TÜÜP:AA-SUURUS.
ET-9
Образец
Мануал подходит для устройств