Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 60
2-3 PRIEDÐ NAUDOJIMAS IR MONTAVIMAS
Sureguliuokite sustumiamo vamzdžio
ilg
pastumdami
priek
/ atgal ilgio reg-
uliavimo mygtukà, esant
sustumiamo
vamzdžio centre.
Noròdami patikrinti, ar nòra susidar
s dulkið
kamštis,atskirkite sustumiamà vamzd
taip,kad
jis pasidarytð trump-esnis. Tokiu b
du lengviau
pašalinsite susikaupusias dulkes.
VAMZDIS
ANTGALIS
Østumkite antgal
žarnos rankenòlòs galà.
Švelniems paviršiams valyti
ištraukite ir pasukite dulkið
valymo šepetòl
.
Noròdami pasinaudoti
rankiu apmušalams valyti,
uždòkite antgal
ant žarnos
rankenòlòs galo priešinga
linkme.
Priklausomai nuo dulkið siurblio modelio, jo sudòtinòs dalys gali skirtis.
Jei
leidimo anga užsikimšusi,
pašalinkite susirinkusias šiukšles.
Pasirinkite šepeãio tipà pagal grindð
paviršið.
VARIANTAS
- Kilimð
valymas
- Grindð
valymas
LT-4
Образец
Мануал подходит для устройств