Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 60
4
DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñLñS VALYMAS
4-1. KADA BÌTINA VALYTI DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñL¢
Øjunkite dulkið siurbl
ant
didžiausios galios “MAX”
Jei laikant šepet
10 cm virš
grindð, filtro patikrinimo indika-
torius tampa raudonos
spalvos, dulkið surinkimo
kišenòl
b
tina išvalyti.
Užsidegus indikatoriaus švie-
sai, išvalykite dulkið surinkimo
kišenòl
(4-2) pagal
pavyzdžius, parodytus paveik-
slòliuose.
- Jei valydami pastebite, kad mažòja siurbimo galia, patikrinkite dulkið surinki-
mo kišenòl
pagal žemiau nurodytas instrukcijas.
REGULIATORIUS ANT
RANKENOS
LT-7
Образец
Мануал подходит для устройств