Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 60
4-2 DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñLñS VALYMAS
1
7
8
PASTABA:
Prieš
dòdami filtrà atgal
dulkið siurbl
,
sitikinkite, kad filtras yra visiškai sausas.
Leiskite jam išdži
ti 12 valandð.
Ištraukite dulkið surinkimo
konteiner
ir dulkið surinkimo
kišenòl
taip, kaip parodyta.
Ištraukite pritvirtintus
ròmelius iš dulkið surinki-
mo kišenòlòs dangtelio.
Kempin
ir filtrà išimkite iš
dulkið pakuotòs.
Išplaukite kempinòl
ir
dulkið surinkimo kišenòlòs
filtrà vandeniu.
Kempinei ir filtrui leiskite išdži
ti
šešòlyje ilgiau kaip 12 val.
Prieš vòl surinkdami, suly-
ginkite dulkið surinkimo
kišenòlòs dangtel
ir dulkið
surinkimo kišenòl
.
Ømontuokite dulkið surinkimo
kišenòl
siurblio korpusà.
Kempin
ir filtrà
dòkite
dulkið pakuot
.
3
2
LT-8
4
6
5
Образец
Мануал подходит для устройств