INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 56
20
KZ
Кір жуғыш машина сипаттамасы
Басқару тақтасы
ТЕМПЕРАТУРА
түймесі
ЖУУ
ЦИКЛЫН
ТАҢДАУ
ТҰТҚАСЫ
Жуғыш зат тартпасы
ON/OFF
түймесі
СЫҒУ
түймесі
START/PAUSE
түймесі және
индикатор шамы
ДИСПЛЕЙ
КЕШІКТІРІП
БАСТАУ
түймесі
Опция
түймелері
Жуғыш зат тартпасы:
жуғыш заттар мен жуғыш
қосындыларды енгізу үшін пайдаланылады (
«Жуғыш
заттар мен кірлер» тарауын қараңыз»
).
ON/OFF
түймесі: оны құрылғыны қосу немесе
өшіру үшін аз уақыт басыңыз. START/PAUSE
индикатор шамы жасыл түспен баяу жыпылықтап
тұрса, демек құрылғы қосылған. Жуу циклы
барысында кір жуғыш машинаны өшіру үшін, түймені
шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз; егер
түйме аз уақыт немесе кездейсоқ басылса, құрылғы
өшпейді. Құрылғы жуу циклы барысында өшірілсе,
бұл жуу циклы доғарылады.
PUSH & WASH
түймесі
:
(
«Жуу циклдары мен опциялары»
).
ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАУ ТҰТҚАСЫ:
қажетті
жуу циклын орнату үшін пайдаланылады
Бағдарламалар мен жуу циклдарының кестесін
»
қараңыз).
Түймелері
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ:
басқару
тақтасының құлпын қосу үшін түймені шамамен 2
секунд басып ұстап тұрыңыз.
таңбасы жанғанда,
басқару тақтасы құлыпталады. Яғни, жуу циклдарын
кездейсоқ түрде өзгертуден қорғауға болады, әсіресе,
үйде балалар болса. Басқару тақтасының құлпын өшіру
үшін түймені шамамен 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.
ОПЦИЯ
түймелері:
бар опцияларды таңдау үшін
басыңыз. Таңдалған опцияға сәйкес келетін
индикатор шамы жанып тұрады.
ТЕМПЕРАТУРА
түймесі: температураны азайту
немесе толығымен алып тастау үшін басыңыз; мәні
дисплейде көрсетіледі.
СЫҒУ
түймесі: сығу циклын азайту немесе
толығымен алып тастау үшін басыңыз; мәні
дисплейде көрсетіледі.
КЕШІКТІРІП БАСТАУ
түймесі: таңдалған жуу
циклы үшін кешіктіріп бастауды орнату үшін басыңыз;
кешіктіру уақыты дисплейде көрсетіледі.
START/PAUSE
түймесі және индикатор шамы:
жасыл индикатор шамы баяу жыпылықтап тұрғанда,
жуу циклын бастау үшін түймені басыңыз. Цикл
басталғаннан кейін индикатор шамы бір қалыпта
жанып тұрады. Жуу циклын тоқтата тұру үшін, түймені
тағы бір рет басыңыз; индикатор шамы сарғылт
түспен жыпылықтайды.
таңбасы жанып тұрмаса,
демек есікті ашуға болады. Жуу циклын тоқтатылған
жерінен бастау үшін түймені тағы бір рет басыңыз.
Күту режимі
Осы кір жуғыш машина, жаңа қуатты үнемдеу
ережелеріне сәйкес, ешбір әрекет байқалмаса,
шамамен 30 минуттан кейін қосылатын автоматты
күту жүйесімен жабдықталған. ҚОСУ-ӨШІРУ түймесін
аз уақыт басып, құрылғының іске қосылуын күтіңіз.
PUSH & WASH
түймесі
Түймелері
БАСҚАРУ
ТАҚТАСЫН
ҚҰЛЫПТАУ
Образец
Мануал подходит для устройств