INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 56
21
KZ
Дисплей
Дисплей құрылғыны бағдарламалаған кезде пайдалы және өте көп ақпарат береді.
Бар жуу циклдарының мерзімі мен іске қосылған циклдың аяқталуына дейін қалған уақыт
A
бөлімінде көрсетіледі;
КЕШІКТІРІП БАСТАУ опциясы орнатылған болса, таңдалған жуу циклының басталуына дейінгі кері санақ
көрсетіледі.
Тиісті түймені басу арқылы орнатылған жуу циклы барысында құрылғыда қолданылатын ең жоғары сығу
жылдамдығы мен температура мәндерін немесе, орнатылған жуу циклымен сыйысымды болса, ең соңғы
таңдалған мәндерді көруге болады.
Таңдалған бағдарламаға байланысты, құрылғы деректерді өңдеп жатқан кезде құм сағат таңбасы жыпылықтайды.
Ең көбі 10 минуттан кейін
таңбасы тұрақты түрде жанып тұрады және қалған уақыттың соңғы мөлшері
көрсетіледі. Қалған уақыттың соңғы мөлшері көрсетілгеннен шамамен 1 минуттан кейін құм сағат таңбасы сөнеді.
Таңдалған жуу циклына сәйкес келетін «жуу циклының кезеңдері» және іске қосылған жуу циклының «жуу
циклының кезеңі»
B
бөлімінде көрсетіледі:
Негізгі жуу
Шаю
Сығу
Ағызу
«Кешіктіру» таңбасы
, жанып тұрған кезде, орнатылған «кешіктіріп бастау» мәні дисплейде көрсетілген
білдіреді.
C
бөлімінде жуу опцияларына қатысты үш деңгей бар.
ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ
индикатор шамы:
Жанып тұрған таңба есік құлыптаулы екенін білдіреді. Кез келген зақымның алдын алу үшін есікті ашпас бұрын
таңбаның сөнгенін күтіңіз.
Цикл орындалып жатқан кезде есікті ашу үшін START/PAUSE түймесін басыңыз; ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ
таңбасы
өшсе, есікті ашуға болады.
B
C
(
«Жуу опциялары»
)
A
C
Образец
Мануал подходит для устройств