INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 56
34
AM
Լվացքի °քենայի նկարագիրը
Կառավարման վահանակ
Ջերմաստիճան
կոճակ
Ծրագրերի
ընտր±թյան
կարգավորիչ
Լվացող նյ±թի բաշխիչի խցիկ
Միաց±մ/Անջատ±մ
կոճակ
Քամ±մ
կոճակ
Մեկնարկ/Դադար
ց±ցիչով կոճակ
ДИСПЛЕЙ
Հետաձգման
ժամանակաց±յց
կոճակ
Հավելյալ
գործառ±յթներ
կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ`լվացող նյութերի և
հավել±µերի բեռնման համար (տես Լվացող նյ±թեր և
սպիտակեղենի տեսակներ)
Միացում/Անջատում կոճակ`
ծառայում է լվացքի
°քենայի ²ացման և անջատմանը:
Կանաչ լ±յսով հազվադեպ թարթող Մեկնարկ/Դադար
ց±ցիչը նծանակ±մ է, որ °քենան ²ացված է: Լվացման
ընթացք±մ °քենան անջատել± համար անհրաժեշտ
է մոտ 3 վայրկյան սեղմած պահել կոճակը:Կոճակին
կարճատև կամ պատահաբար կպչելը չի հանգեցնի
°քենայի ²ացմանը:
PUSH & WASH կոճակ: (տես Լվացող նյութեր և
սպիտակեղենի տեսակներ)
Ծրագրեր ընտրության կարգավորիչ`ծառայում է
ծրագրի ընտր±թյանը :Ծրագրի կատարման ընթացք±մ
կարգավորիչը չի պտտվ±մ:
ԲԼՈԿԱՎՈՐ¶Մ կոճակ
:
Կառավարման վահանակի բլոկավորումը միացնելու
համար անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ 2
վայրկյան: Միացված
պայմանանշանը էկրանի վրա
նշանակ±մ է, որ կառավարման վահանակը բլոկավորված
է (բացառությամբ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակի):
Այսպիսով հնարավոր չէ հանկարծակի փոփոխել
ծրագիրը, հատկապես եթե տանը երեխաներ կան:
Կառավարման վահանակի բլոկավոր±մը անջատել±
համար կոճակը կրկին սեղմած պահեք մոտ 2 վայրկյան:
Հավելյալ ֆ±նկցիաների ընտր±թյան կոճակ ց±ցիչով:
Ընտրված ֆ±նկցիային համապատասխանող ց±ցիչը
կµա ²ացած:
Ջերմաստիճանի ընտր±թյան կարգավորիչ
`ծառայ±մ
է ջերմաստիճանի կարգավորման կամ սառը ջրում
լվացքի ընտրությանը (տես «Անհատականացված
կարգավոր±մ»):
Քամ±մ կարգավորիչ ց±ցիչով
:
`ծառայ±մ է քա°լ±
արագ±թյան ընտր±թյանը կամ նրա բացառմանը(տես
«Անհատականացված կարգավոր±մ»):
Հետաձգված Մեկնարկ կոճակ `
գործածվում է
ընտրված ծրագրի մեկնարկին մնացած ժամանակը
ծրագրավորել± նպատակով: Հետաձգման ժամանակը
արտացոլվ±մ է էկրանի վրա:
Դռնակը բլոկավորված է ց±ցիչ` ց±յց է տալիս դռնակի
բացման
Մեկնարկ/Դադար
կոճակ ցուցիչով `ծառայում է
ծրագրի °կնարկի կամ ժամանակավոր դադարի համար:
Լվացքի հարկադիր դադարի համար նորից սեղմեք
կոճակը, ց±ցիչը կթարթի նարնջագ±յն լ±յսով: Եթե
н
ց±ցիչը անջատվեց, կարելի է բացել դռնակը: Լվացման
դադարի պահից վերագործարկել± համար նորից սեղ°ք
այդ կոճակը:
Սպասողական ռեժիմ Տվյալ լվացքի մեքենան
համապատասխան±մ է
էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր նորմատի³երին,
կոմպլեկտավորված է ավտոմատ անջատման (էներգիայի
պահպանման ռեժիմ) համակարգով, որը միանում
է մեքենայի 30 րոպե պարապուրդից հետո: Սեղմեք
Միացում/Անջատում կոճակը մեկ անդամ և մեքենան
կրկին կ²անա
Կոճակ
PUSH & WASH
ԲԼՈԿԱՎՈՐ¶Մ
կոճակ
Образец
Мануал подходит для устройств