INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 56
48
KGZ
Кир жуугуч машинаны сүрөттөө
Башкаруу консолу
ТЕМПЕРАТУРА
баскычы
ПРОГРАМ-
МАЛАРДЫ
ТАНДОО
ТУТКАСЫ
Кир жуучу заттар үчүн чөнөкчө
КҮЙ/ӨЧҮР баскычы
СЫГУУ
баскычы
ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ
баскычы жана
индикатору
ДИСПЛЕЙ
МӨӨНӨТҮН
ЖЫЛДЫРУУ
ТАЙМЕРИ
баскычтары
КОШУМЧА
ФУНКЦИЯЛАР
баскычтары
Кир жуучу заттар үчүн чөнөкчө: кир жуучу заттарды жана
кошулмаларды жүктөө үчүн (“Кир жуучу заттар жана кир
кийимдин түрлөрү” кара.).
КҮЙ/ӨЧҮР баскычы
: машинаны күйгүзүү же өчүрүү
үчүн бул баскычты тез басыңыз. Сейрек жашыл түс менен
бүлбүлдөгөн, ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору машина
күйгүзүлгөнүн түшүндүрөт. Кир жуу процессинде кир
жуугуч машинаны өчүрүү үчүн баскычты болжол менен 3
секунд басып кармап туруу керек.
Кыска же капысынан басып алуу машинаны өчүрүүгө
алып келбейт.
Машинаны кир жуу процессинде өчүрүү учурунда
учурдагы цикл токтотулат.
PUSH & WASH баскычы: (“Кир жуучу заттар жана кир
кийимдин түрлөрү” кара.)
ПРОГРАММАЛАРДЫ ТАНДОО ТУТКАСЫ:
керектүү программаны тандоо үчүн кызмат кылат
(“Программалардын таблицасын” кара).
Кошумча
БАСКЫЧТАРДЫ ТОСМОЛОО
индикаторлору
менен баскычтар: башкаруу консолун тосмолоону күйгүзүү
үчүн баскычты болжол менен 2 секунд басып кармап туруңуз.
Күйгөн
символу башкаруу консолу тосмолонгонун
түшүндүрөт (КҮЙ/ӨЧҮР баскычынан тышкары). Мындай
жол менен программа капыстан, өзгөчө үйдө балдар болгондо
өзгөртүлүшү мүмкүн эмес. Башкаруу консолун тосмолоону
өчүрүү үчүн баскычты болжол менен 2 секунд басып туруңуз.
КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАР баскычтары: болгон кошумча
функцияларды тандоо үчүн кызмат кылат. Тандалган
функцияга ылайык келген индикатор күйгөн бойдон калат.
ТЕМПЕРАТУРА баскычы
: Температураны азайтуу же
толук жокко чыгаруу үчүн бул баскычты басыңыз - маани
дисплейге чыгарылат.
СЫГУУСЫГУУ баскычы
: сыгуунун ылдамдыгын
кыскартуу же толук жокко чыгаруу үчүн бул баскычты
басыңыз – маани дисплейде көрсөтүлөт.
МӨӨНӨТҮН ЖЫЛДЫРУУ ТАЙМЕРИ баскычы
тандалган программаны иштетүүнү кармоо убактысын
программалоо үчүн бул абскычты басыңыз; кармоо
убактысы дисплейде көрсөтүлөт.
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы жана индикатору
:
жашыл индикатор сейрек бүлбүлдөгөндө, кир жуу циклын
иштетүү үчүн баскычты басыңыз. Циклды иштеткенден
кийин индикатор бүлбүлдөбөй калат. Кир жууну токтотуу
үчүн кайрадан бул баскычты басыңыз; индикатор кызгыл
сары түс менен күйөт. Эгерде
символу күйбөсө,
машинанын люгун ачууга болот. Кир жууну ал токтотулган
учурдан тартып улантуу үчүн, кайрадан бул баскычты
басыңыз.
Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө турган,
автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны сактоо режими)
менен себилденген. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын бир жолу
басыңыз жана машина кайра күйгөнчө күтө туруңуз.
PUSH & WASH
баскычы
Кошумча
БАСКЫЧТАРДЫ
ТОСМОЛОО
Образец
Мануал подходит для устройств