INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 56
49
KGZ
Дисплей
Дисплей машинаны программалоо үчүн кызмат кылат жана пайдалануучуга көптөгөн маалыматтарды берет.
А
секторунда ар кандай программалардын циклдарынын узактыгы чыгарылат жана цикл иштетилгенде – ал
аяктаганга чейинки убакытты чагылдырат. Эгерде МӨӨНӨТҮН ЖЫЛДЫРУУ ТАЙМЕРИ орнотулса, дисплейде
белгиленген программа иштегенге чейинки калган убакыт чыгарылат.
Мындан тышкары, тийиштүү баскычты басууда дисплейде машина тапшырылган программа же акыркы
тапшырылган маанилер тандалган программа менен сыйышса, аларга жараша сыгуунун ылдамдыгынын жана
температуранын максималдуу мааниси көрсөтүлөт.
Тандалган программа жөнүндө маалыматтарды иштетүү процессинде, кир жуугуч машинанын дисплейинде “кум
сааты” символу бүлбүлдөйт. Иштеткенден кийин максимум 10 мүнөт өткөн соң
символу күйбөй калат жана
акыркы калдык убакытты көрсөтүү менен, туруктуу күйөт. Акыркы калдык убакытты визуалдаштыруудан кийин 1
мүнөт өткөн соң “кум саат” символу өчөт.
В секторунда кир жуунун тандалган программасынын жуу фазасы жана программаны иштеткенден кийин
программанын учурдагы фазасы көрсөтүлөт:
Жуу
Чайкоо
Сыгуу
Төгүү
Күйгүзүлгөн “МӨӨНӨТҮН ЖЫЛДЫРУУ ТАЙМЕРИ
символу дисплейде
тапшырылган “мөөнөтүн жылдыруу
таймеринин” мааними көрсөтүлгөнүн түшүндүрөт.
С
секторунда кир жуунун функцияларынын үч деңгээли бар
ЛЮК ТОСМОЛОНГОН символу
Күйгөн символ люкту тосмолоону түшүндүрөт. Люкту ачуунун алдында бузулуулардан алыс болуу үчүн, символ өчкөнгө
чейин күтө туруу керек.
Эгерде циклды иштеткенден кийин люкту ачуу талап кылынса, ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз. ЛЮК
ТОСМОЛОНДУ индикатору өчкөндө, люкту ачууга болот.
B
C
(“Кир
жуунун кошумча
функциялары” кара)
A
C
Образец
Мануал подходит для устройств