INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 56
50
KGZ
Кир жуу циклын аткаруу тартиби
КИРДИ ЖҮКТӨӨ ТАРТИБИ.
Машинанын люгун
ачыңыз. Кийинки беттеги программалардын
таблицасында көрсөтүлгөн, максималдуу уруксат
берилген салмактан ашырбай, барабанга кир кийимди
жүктөңүз.
2. ЖУУЧУ КАРАЖАТТЫ ДОЗАЛОО.
Дозаторду
чыгарыңыз жана “Кир жуучу заттар жана кирдин
түрлөрү” бөлүмүндө сүрөттөлгөндөй, жуучу каражатты
атайын чөнөкчөлөргө салыңыз.
3. ЛЮКТУ ЖАБЫҢЫЗ.
4.
Кир жуу программасын иштетүү үчүн “PUSH & WASH”
баскычын басыңыз.
Салттуу программалоо
1.
МАШИНАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ ТАРТИБИ.
;баскычын
басыңыз; ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору сейрек
жашыл түс менен бүлбүлдөйт.
2.
КИРДИ ЖҮКТӨӨ.
Машинанын люгун ачыңыз.
Кийинки беттеги программалардын таблицасында
көрсөтүлгөн, максималдуу уруксат берилген
салмактан ашырбай, барабанга кир кийимди
жүктөңүз.
3. ЖУУЧУ КАРАЖАТТЫ ДОЗАЛОО.
Дозаторду
чыгарыңыз жана “Кир жуучу заттар жана кирдин
түрлөрү” бөлүмүндө сүрөттөлгөндөй, жуучу
каражатты атайын чөнөкчөлөргө салыңыз
4.
ЛЮКТУ ЖАБЫҢЫЗ.
5.
ПРОГРАММАНЫ ТАНДОО.
ПРОГРАММАЛАРДЫ
тандоо туткасы менен керектүү программаны
тапшырыңыз; бул программада өзгөртүлүшү мүмкүн
болгон, температура жана сыгуу ылдамдыгы
берилген. Дисплейде бул циклдын узактыгы
көрсөтүлөт.
6. КИР ЖУУ ЦИКЛЫН ПЕРСОНАЛДАШТЫРУУ.
Тийиштүү баскычтарды басыңыз:
Температураны жана сыгуу ылдамдыгын
өзгөртүү тартиби.
Машина автоматтык түрдө
дисплейде тандалган программа үчүн каралган
максималдуу температураны жана сыгуу ылдамдыгын
жана акыркы тандалган маанилер тандалган
программа менен шайкеш келсе, аларды көрсөтөт
баскычынын жардамы менен температураны
“OFF” муздак сууда жууганга чейин акырындык менен
азайтууга болот
баскычынын жардамы менен
сыгуу ылдамдыгын аны “OFF” жокко чыгарууга чейин
акырындык менен азайтууга болот. Бул баскычтарга
дагы бир жолу басууда максималдуу уруксат
берилген маанилер кайтып келет.
! Артыкчылык: 6-программаны тандоодо температура
60° чейин көбөйтүлүшү мүмкүн
! Артыкчылык: 7-программаны тандоодо температура
60° чейин көбөйтүлүшү мүмкүн
! Артыкчылык: 10-программаны тандоодо температура
90° чейин көбөйтүлүшү мүмкүн
Мөөнөтүн артка жылдыруу таймерин
программалоо
Тандалган программаны иштетүүнү кармоону
программалоо үчүн кармоонун керектүү маанисин
алганга чейин тийиштүү баскычты басыңыз. Кармоо
функциясы күйгүзүлгөндө, дисплейде
. символу
күйөт. Иштетүүнү кармоону токтотуу үчүн баскычты
дисплейде OFF жазуусу пайда болгонго чейин
басыңыз.
Циклдын параметрлерин өзгөртүңүз.
Функцияны күйгүзүү үчүн баскычты басыңыз; тийиштүү
баскычтын индикатору күйөт.
Кошумча функцияны өчүрүү үчүн баскычты кайра
басыңыз; индикатор өчөт.
! Эгерде тандалган функция тапшырылган программа
менен шайкеш келбес болуп саналса, индикатор
бүлбүлдөйт жана мындай функция күйгүзүлбөйт.
! Эгерде тандалган функция башка, мурда тапшырылган
кошумча функция менен шайкеш келбей турган болуп
саналса, биринчи тандалган функциянын индикатору
бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча функция гана күйөт,
күйгүзүлгөн функциянын индикатору күйөт.
!
Кошумча функциялар машинанын сунушталган
жүктөмүн жана/же циклдын узактыгын өзгөртө алат.
7.
ПРОГРАММАНЫ ИШТЕТҮҮ. ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ
баскычын басыңыз: Тийиштүү индикатор
жашыл түс менен күйөт жана люк тосмолоодон чыгарылат
(ЛЮК ТОСМОЛОНДУ
символу күйөт). Циклды
аткаруу процессинде программаны өзгөртүү үчүн
машинаны ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычынын жардамы
менен тыныгуу режимине которуңуз (ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ баскычы кызгыл сары түс менен сейрек
бүлбүлдөйт). Андан кийин жаңы циклды тандаңыз жана
кайрадан ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз.
Эгерде циклды иштеткенден кийин люкту ачуу талап
кылынса, ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз.
ЛЮК ТОСМОЛОНДУ
индикатору өчкөндөн кийин
люкту ачууга болот. Программаны ал токтотулган учурдан
тартып улантуу үчүн кайрадан
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ
баскычын басыңыз.
8. ПРОГРАММАНЫ АЯКТОО.
Дисплейде «
End
»
билдирүүсү менен көрсөтүлөт. ЛЮК ТОСМОЛОНДУ
символу өчүрүлгөндөн кийин, люкту ачууга болот. Люкту
ачыңыз, кирди алыңыз жана машинаны өчүрүңүз.
! Иштетилген циклды токтотуу үчүн
баскычын бир нече
секунд басыңыз. Цикл токтойт жана машина өчөт.
Образец
Мануал подходит для устройств