INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 56
51
KGZ
Программалардын таблицасы
Программалар жана кошумча
функциялар
Дисплейде көрсөтүлгөн же нускамаларда көрсөтүлгөн циклдын узактыгы стандарттуу шарттардын негизинде жасалган эсептөө болуп саналат. Иш жүзүндөгү узактык берүүдөгү суунун
температурасы жана басымы, бөлмөнүн температурасы, жуучу каражаттын өлчөмү, жүктөлгөн кирдин өлчөмү жана түрү, кирди тең салмактоо, тандалган кошумча функциялар сыяктуу
көптөгөн факторлорго жараша өзгөрөт.
Для всех институтов тестирования:
Бардык тестирлөө институттары үчүн:
1) EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C температурасы менен 9-программаны тапшырыңыз.
2) Пахта кийим үчүн узун программа: 40°C температурасы менен 6-программаны тапшырыңыз.
*
* Сыгууну жокко чыгарган программаны тандоодо машина сууну төгүүнү гана аткарат.
Кир жуунун кошумча функциялары
!
Эгерде тандалган функция тапшырылган программа
менен шайкеш келбес болуп саналса, индикатор
бүлбүлдөйт жана мындай функция күйгүзүлбөйт.
! Эгерде тандалган функция башка, мурда тапшырылган
кошумча функция менен шайкеш келбей турган болуп
саналса, биринчи тандалган функциянын индикатору
бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча функция гана күйөт,
күйгүзүлгөн функциянын индикатору күйөт.
Так
Бул функция кирдөөнүн мүнөзүн эске алуу менен,
такты кетирүү үчүн кир жуунун оптималдуу циклын
тандоону шарттайт. Кирдөөнүн төсөндөгү түрлөрү
тандалышы мүмкүн.:
-
Тамак,
тамак-аш азыктарынын жана
суусундуктардын тагын кетирүү үчүн.
-
Жумуш,
майдын, сыянын, помаданын, тоналдык
кремдин тактарын, жаканын кирин кетирүү үчүн.
-
Көчө,
топурактын жана сөптүн тактарын кетирүү
үчүн.
! Кир жуу циклынын узактыгы кирдин тандалган
түрүнө жараша өзгөрөт.
Ыкчам
Бир жолу басууда 20” символу, эки жолу басууда –
45” символу, үч жолу басууда – 60’’ символу күйөт.
Төртүнчү жолу басууда кайрадан 20” символу күйөт.
Программа
Программаны сүрөттөө
Макс.
темп.
(°C)
Макс.
лдамдык
(мүнөтүнө
айлануу)
Жуучу заттар жана
кошулмалар
Макс.
жүктөө
(кг)
Циклдын
узактыгы
Жуу
Чайкагыч
е
дневные 30° ЭКO
Кир жуу программаларынын узактыгын дисплей боюнча текшерүүгө болот
1
Күнүмдүк пахта
30°
1000
3
2
Күнүмдүк синтетика
30°
1000
3
3
Түстүү кийим
30°
1000
3
4
Кылдат жуу
30°
0
0,5
5
ЫКЧАМ ЖУУ 30”:
азыраак кирдеген кийимди тез сергитүү
үчүн (жүн, жибек жана колго жуула турган кийимдер үчүн эмес)
30°
800
3
Стандартные
6
Пахта 40° (2):
абдан кирдеген ак жана кылдат түстүү кийим.
40°
(Max.60°)
1000
6
7
Синтетика:
азыраак кирдеген бекем түстүү кийим.
40°
(Max.60°)
1000
3
8
Аралаш
40°
1000
6
9
Пахта 60° (1):
абдан кирдеген ак жана туруктуу түстөгү кийим
60°
1000
6
10
Пахта:
абдан кирдеген ак жана туруктуу түстөгү кийим
60°
(Max.90°)
1000
6
Специальные
11
Ыкчам
20°
800
1,5
11
Ыкчам
40°
1000
3
11
Ыкчам
60°
1000
6
12
Мамык/тыбыт
30°
1000
1
13
Жүн: жүн, кашемир ж.б.
40°
800
1
14
Жытты кетирүү
40°
1000
2,5
Чайкоо + Сыгуу
-
1000
-
6
Сыгуу + Төгүү
-
1000
-
-
6
Төгүү гана *
-
OFF
-
-
6
Образец
Мануал подходит для устройств