INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 48
22
KZ
Жуғыш заттар мен кірлер
Жуғыш зат тартпасы
Ойдағыдай жуу нәтижесіне қол жеткізу жуғыш заттың
дұрыс мөлшеріне де байланысты болады: тым көп
жуғыш зат қосылса, жуу міндетті түрде тиімдірек
болмайды және шынында құрылғы ішінде қалдықтардың
түзілуіне және қоршаған ортаны ластауға әкелуі мүмкін.
!
Қолмен жууға арналған жуғыш заттарды қолданбаңыз;
олар тым көп көбік түзеді.
Жуғыш зат тартпасын ашып,
жуғыш затты немесе жуғыш
қосындыны төмендегідей
салыңыз.
1-бөлік:
Ортаңғы бөлікке жуғыш зат салмаңыз
1.
2-бөлік: Жуғыш зат (ұнтақ немесе сұйық)
Сұйық жуғыш зат пайдаланылса, дұрыс мөлшерлеу үшін
ауыстырмалы пластикалық
А
өлшеу бөлігін қолданған жөн.
Ұнтақ жуғыш зат пайдаланылса, бөлікті
B
ұясына қойыңыз.
3-бөлік: Қосындылар (кондиционерлер және т.б.)
Кондиционер орталық бөлімде көрсетілген «max»
деңгейінен аспауы тиіс.
Кірлерді дайындау
Кірлерді мына жағдайларға байланысты бөліңіз:
- мата түрі/жапсырмадағы таңба
- түстер: түрлі-түсті киімдерді ақ киімдерден бөліңіз.
Қалталарды босатып, түймелерді тексеріңіз.
«Жуу циклдарының кестесі»
атты кестедегі
мәндерден асырып жібермеңіз, онда кірлердің құрғақ
кездегі салмағы берілген.
Кірлердің салмағы қандай?
1 ақжайма 400-500 г
1 жастыққап 150-200 г
1 асжаулық 400-500 г
1 монша халаты 900-1200 г
1 орамал 150-250 г
Арнайы күтімді қажет ететін киімдер
Күнделікті
мақта-мата:
мақта-мата
киімдерге
арналған 30°C цикл. Тамаша нәтижені қамтамасыз ете
отыра, суды қыздыруға жұмсалатын қуат мөлшерін
азайтуға мүмкіндік береді. Аз кірленген киімдерді жуу
үшін қолданған жөн.
Күнделікті
синтетика:
синтетикалық
киімдерге
арналған 30°C цикл. Тамаша нәтижені қамтамасыз ете
отыра, суды қыздыруға жұмсалатын қуат мөлшерін
азайтуға мүмкіндік береді. Аз кірленген киімдерді жуу
үшін қолданған жөн.
Түрлі-түсті заттар:
түстерді сақтауға көмектесетін
30°C цикл; түрлі-түсті мақта-мата және синтетикалық
киімдерге қолайлы. Тамаша нәтижені қамтамасыз ете
отыра, суды қыздыруға жұмсалатын қуат мөлшерін
азайтуға мүмкіндік береді. Аз кірленген киімдерді жуу
үшін қолданған жөн.
Нәзік киімдерді
: өте сезімтал киімдерді жуу үшін
4
бағдарламасын қолданыңыз. Жумас бұрын киімдердің
ішін сыртқа қаратқан жөн. Ең жақсы нәтижеге қол
жеткізу үшін нәзік киімдермен сұйық жуғыш затты
пайдаланыңыз. Жібек заттар мен перделерді жуу үшін
4
тиісті циклды таңдап, опцияны іске қосыңыз
;
құрылғы циклды аяқтаған кезде кірлер суға салынып
тұрады және индикатор шамы жыпылықтайды. Кірлерді
алу мақсатында суды ағызу үшін START/PAUSE
түймесін немесе
түймесін басыңыз.
Аралас:
мақта-мата және синтетикалық киімдерді бірге
жууға арналған 40°C цикл. Аз кірленген іш киімдерді жуу
үшін қолданған жөн.
Спорттық жеңіл:
(бағдарламасы
11
) аз ластанған
спорттық киімдерді (спорттық костюмдер, шолақ
шалбарлар және т.б.) жууға арналған; ең жақсы
нәтижеге қол жеткізу үшін
«Жуу циклдарының кестесі»
көрсетілген ең көп жүк мәнінен асып кетпеу жөн. Сұйық
жуғыш затты жартылай жүктеуге қолайлы мөлшерде
қолдануды ұсынамыз.
Мамық көрпелер:
Бір адамға арналған мамық көрпені
(оның салмағы 1 кг-нан аспауы тиіс), жастықтарды
немесе мамық курткалар сияқты қаз мамығы бар
киімдерді жуу үшін арнайы
12
жуу циклын қолданыңыз.
Мамық көрпелерді шеттерін ішке қайырып (суретті
қараңыз) және барабанды 3/4 көлеміне ғана толтырып
барабан ішіне салыңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу
үшін сұйық жуғыш қолданылып, жуғыш зат тартпасына
құйылғаны абзал.
Жүн:
13
жуу циклын, тіпті жапсырмасында «тек
қолмен жуу»
жазуы бар жүн киімдерін қоса,
барлық жүн киімдерін жуу үшін қолдануға болады. Ең
жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы жуғыш затты
қолданыңыз және ең көбі 1 кг жүгінен аспаңыз.
Иіске қарсы: 14
(Синететикa) бағдарламасын иісі
жағымсыз (мысалы, түтін, тер, қуырылған тағам)
киімдерді жуу үшін қолданыңыз. Бағдарлама матаның
талшықтарын
сақтай
отырып,
жағымсыз
иістерді
кетіруге арналған.
Образец
Мануал подходит для устройств