INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 48
24
KZ
Қызмет көрсету
Техникалық қолдау орталығына хабарласпас бұрын:
Ақаулықты өзіңіз шеше алатыныңызды тексеріңіз
(«Ақаулықтарды жою»
тарауын қараңыз);
• Ақаулық шешілгенін тексеру үшін бағдарламаны қайтадан бастаңыз;
• Олай болмаса, кепілдік куәлігінде берілген телефон нөмірі бойынша өкілетті Техникалық көмек беру орталығына
хабарласыңыз.
!
Тек уәкілетті мамандардан көмек сұраңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• ақаулықтың түрі;
• құрылғының моделі (Мод.);
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпаратты кір жуғыш машинаның артқы жағына бекітілген және есікті ашу арқылы құрылғының алдынан
көруге болатын техникалық деректер тақтасынан табуға болады.
Образец
Мануал подходит для устройств