INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 48
39
KGZ
Суу төгүүчү ийкем түтүктү туташтыруу
Суу төгүүчү ийкем түтүктү
ийбей туруп, полдон
65-100 см бийиктикте
жайгашкан суу төгүүчү
кубур түтүккө каарта же
дубалдагы суу төккүчкө
туташтырыңыз
же ийкем түтүктүн учун
кранга багыттагычты
бекитип, раковинанын же
ваннанын четине илиңиз
(схеманы кара). Суу
төгүүчү ийкем түтүктүн
бош учу сууга салынбашы
керек.
! Узартылган ийкем түтүктү колдонуу сунушталбайт.
Узартуу зарыл болгондо анын диаметри түп нуска ийкем
түтүктүкүндөй болушу керек жана жана анын узундугу
150 смдан ашпашы керек.
Электр тармагына туташтыруу
Буюмдун штепселдик айрымын трамактык розеткага
туташтыруу алдында төмөндөгүлөрдү текшерүү керек:
• тармактык розетка жердетилип жана нормативдерге
ылайык келиши керек;
• тармактык розетка Техникалык дайындар
таблицасында көрсөтүлгөн, кир жуугуч машинанын
максималдуу кубаттуулугуна эсептелиши керек
(капталдагы таблицаны кара.)
• электр азыктандыруунун чыңалуусу Техникалык
дайындар таблицасында көрсөтүлгөн, маанилерге
шайкеш келиши керек (капталдагы таблицаны кара.)
• тармактык розетка кир жуугуч машинанын штепселдик
айрысы менен сыйышуусу керек. Болбосо тармактык
розетканы же штепселдик айрыны алмаштыруу керек.
! Кир жуугуч машинаны бастырманын алдына болсо
дагы көчөгө орнотууга болбойт, анткени аны жаандын
жана чагылгандын таасирине кабылдуу коркунучтуу
болуп саналат.
! Кир жуугуч машина тармактык розеткага жетүү
мүмкүндүгү бош болгондой жайгашуусу керек.
! Узарткычтарды жана үчтүктөрдү пайдаланбаңыз.
! Буюмдун тармактык кабели бүгүлбөшү же кысылбашы
керек.
! Тармактык кабелди алмаштырууну ыйгарым укуктуу
техниктер гана ишке ашыра алышат.
Көңүл буруңуз! Өндүрүүчү компания жогоруда
сүрөттөлгөн эрежелерди сактабоо учурунда өзүнөн
бардык жоопкерчиликти алат.
Жуунун биринчи циклы
65 - 100 cm
Орнотууну аяктагандан кийин, пайдалануунун алдында
кир жуучу порошок менен, бирок кир кийим жок,
“АВТОТАЗАЛОО” программасы боюнча кир жуунун бир
циклын жүргүзүү керек (“Кир жуугуч машинага кам көрүүнү”
кара).
Техникалык маалыматтар
Модели
BWUA 51051
Өндүрүүчү өлкө
Ðîññèÿ
Габариттик
өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 34,8 см.
Сыйымдуулугу
1 ден 5 кг чейин
Электр
азыктандыруунун
чыңалуусунун
номиналдык
мааниси же
чыңалуунун
диапазону
220-240 V ~
максималдуу
кубаттуулук
1850 W
Электр тогунун
түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө
токтун номиналдуу
жыштыгы
50 Hz
Электр тогуна
урунуудан коргоо
классы
I коргоо классы
Суу түтүк
туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 34 литр
Сыгуунун
ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1000 айланууга чейин
EN 60456
Директивасына
ылайык башкаруу
программасы
9 программа; температура 60°C;
жүктөө 5 кг кир
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш
келет:
- EMC - 2014/30/EU (Электр магниттик
шайкештик);
- LVD - 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU (WEEE)
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан
тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу
бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли:
IPX4
Бул техниканы
өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй
түрдө, штрих-
код астында
жайгашкан серия
номеринен
алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
-S/N 1-саны жылдын акыркы санына
туура келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери
боюнча жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Энергияны керектөө
классы
A
Образец
Мануал подходит для устройств