INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 48
40
KGZ
Техникалык тейлөө жана кам көрүү
Соркыскычка кам көрүү
Кир жуугуч машина техникалык тейлөөгө муктаж
болбогон, өзүн өзү тазалоочу соркыскыч менен
жабдылган. Ошентсе дагы майда предметтер тыйын,
топчу) төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан, соркыскычты
сактоочу каптоочко түшүп кетиши мүмкүн.
! Кир жуу циклы аяктаганын текшериңиз жана
штепселдик айрыны тармактык розеткадан сууруңуз.
Каптоочко жетүү үчүн:
1. кир жуугуч машинанын
алдыңкы панелин
борборун басып, андан
кийин аны төмөн
тартыңыз жана аны
чыгарыңыз
(схеманы
кара);
2. капкакты саат
жебесине каршы бурап,
аны ачыңыз (схеманы
кара):бир аз суунун
агышы нормалдуу
көрүнүш болуп саналат;
3. каптоочтун ичин жакшылап тазалаңыз;
4. капкакты ордуна бураңыз;
5. алдыңкы панелди машинага бекитүү алдында
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип,
аны ордуна орнотуңуз.
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Жылына бир жолудан көп эмес суу берүү ийкем
түтүгүн текшериңиз. Ийкем түтүктүн жараңкаларын
же айрылууларын аныктаганда аны алмаштырыңыз:
кир жуу процессинде суу түтүгүндөгү катуу басым
ийкем түтүктүн капилет ажырап калуусуна алып
келиши мүмкүн.
! Эч качан таңгагы жок ийкем түтүктөрдү
пайдаланбаңыз.
Сууну жана электр тогун өчүрүү
• Ар бир жолу кир жуугандан кийин суу түтүк кранын
жабыңыз. Мындай жол менен машинанын суу түтүк
тутутумун эскириши кыскарат жана агып калуу
тобокелдиги азаят.
• Кир жуугуч машинаны тазалоо жана техникалык
тейлөө процессинде штепселдик айрыны электр
розеткасынан сууруңуз.
Кир жуугуч машинага кам көрүү
• Кир жуугуч машинанын тышкы жана резина
бөлүктөрүн тазалоо үчүн самын менен жылуу сууга
нымдалган чүпүрөктү пайдаланыңыз. Эриткичтерди
же абразивдик тазалоочу каражаттарды
пайдаланбаңыз.
• Кир жуугуч машина ички деталдарын
“АВТОТАЗАЛОО” программасы менен себилденген,
аны барабанда эч кандай кир жок аткаруу керек.
Кир жуугуч машинаны тазалоо үчүн жуучу затты
(абдан кирдеген кийим үчүн сунушталгандын
10% көлөмүндө) же атайын кошулмаларды жуу
программасында көмөкчү катары пайдаланууга
болот. Машинаны тазалоо программасын ар бир 40
кир жуу циклынан кийин аткаруу сунушталат.
Программаны иштетүү үчүн бир убакта А жана В
баскычтарын 5 сек. басыңыз (схеманы кара).
Программа автоматтык түрдө иштейт жана болжол
менен 80 мүнөткө созулат. Циклды токтотуу үчүн
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз.
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Дозаторду чыгаруу үчүн
тилчесин (1) басыңыз
жана дозаторду (2) алып
чыгыңыз (сүрөттү кара).
Чөнөкчөнү агын суу
менен жууңуз. Бул
операция үзгүлтүксүз
аткарылышы керек.
Люкка жана барабанга кам көрүү
• Кир жуугуч машинаны пайдалангандан кийин
барабанда жагымсыз жыттардын пайда болуусунан
алыс болуу үчүн люкту жарым ачык калтыруу керек.
2
1
1
2
3
A
B
Образец
Мануал подходит для устройств