INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 48
42
KGZ
Кир жуугуч машинаны жана программаны
иштетүү тартибин сүрөттөө
Кир жуучу заттады бөлүштүргүч
: кир жуучу заттарды
жана кошулмаларды жүктөө үчүн
(“Кир жуучу заттар жана кир кийимдин түрлөрү” кара.).
КҮЙ/ӨЧҮР
баскычы: кир жуугуч машинаны күйгүзүү жана
өчүрүү үчүн кызмат кылат.
PUSH & WASH
баскычы: (“Кир жуучу заттар жана кир
кийимдин түрлөрү” кара.)
ПРОГРАММАЛАРДЫ
тандоо туткасы: программаларды
тандоо үчүн кызмат кылат. Тийиштүү тандалган
функциянын индикатору күйгөн бойдон калат.
Кошумча
ФУНКЦИЯЛАРДЫН
индикатору менен
баскычтар: болгон кошумча функцияларды тандоо үчүн
кызмат кылат. Тандалган функцияга ылайык келген
индикатор күйгөн бойдон калат.
Кошумча
БАСКЫЧТАРДЫ ТОСМОЛОО
индикаторлору
менен баскычтар: башкаруу консолун тосмолоону
күйгүзүү үчүн баскычты болжол менен 2 секунд басып
кармап туруңуз. Күйгөн
символу башкаруу консолу
тосмолонгонун түшүндүрөт (КҮЙ/ӨЧҮР баскычынан
тышкары). Мындай жол менен программа капыстан,
өзгөчө үйдө балдар болгондо өзгөртүлүшү мүмкүн эмес.
Башкаруу консолун тосмолоону өчүрүү үчүн баскычты
болжол менен 2 секунд басып туруңуз.
ТЕМПЕРАТУРА
баскычы: температураны тескөө
үчүн же муздак сууда жуу үчүн кызмат кылат
(“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
СЫГУУ
баскычы: сыгуунун ылдамдыгын тандоо
үчүн же аны жокко чыгаруу үчүн кызмат кылат.
(“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ
баскычы:
Машинаны иштетүүнү 9 саатка чейин кармайт.
Кармоонун керектүү маанисине ылайык келген
индикатор күйгөнгө чейин баскычты бир нече жолу
басыңыз. Төртүнчү жолу басууда бул функция өчөт.
ЭСКЕРТҮҮ: ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басуу
менен, кармоонун маанисин тандалган программаны
иштетүүгө чейин азайтуу тарабына гана өзгөртүүгө
болот.
! Бул функция бардык программа менен айкалышат.
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН АТКАРУУ
индикатору: кир
жуу программасын аткаруунун ырааттуулугун көрсөтөт.
Күйгүзүлгөн индикатор учурдагы фазага шайкеш келет.
ЛЮКТУ ТОСМОЛОО
индикатору: люкту ачууга
болоорун көрсөтөт (бетти капталынан кара).
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ
индикатору менен баскыч:
программаны иштетүү үчүн же убактылуу токтотуу үчүн
кызмат кылат.
ЭСКЕРТҮҮ: кир жуунун учурдагы циклын убактылуу
токтотуу үчүн бул баскычты басыңыз. Тийиштүү
индикатор кызгыл сары түс менен бүлбүлдөйт, ал
эми кир жуунун учурдагы фазасынын индикатору
бүлбүлдөбөй күйөт. Эгерде ЛЮКТУ ТОСМОЛОО
индикатору өчсө, люкту ачууга болот (болжол менен 3
мүнөт күтүңүз).
Кир жуу циклын ал токтотулган жерден улантуу үчүн,
кайрадан ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз.
Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө турган,
автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны сактоо
режими) менен себилденген. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын
бир жолу басыңыз жана машина кайра күйгөнчө күтө
туруңуз.
Башкаруу панели
Кир жуучу каражаттарды бөлүштүргүч
ПРОГРАММАЛАРДЫ
тандоо туткасы
ТЕМПЕРАТУРА
баскычы
СЫГУУ
баскычы
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН АТКАРУУ
индикатору
Кошумча
ФУНКЦИЯЛАРДЫН
индикаторлору менен
баскычтар
ЛЮКТУ
ТОСМОЛОО
индикатору
КАЛТЫРЫЛГАН
ИШТЕТҮҮ баскычы
PUSH & WASH
баскычы
КҮЙ/ӨЧҮР баскычы
ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ
индикатору менен
баскыч
Кошумча
БАСКЫЧТАРДЫ
ТОСМОЛОО
индикаторлору менен
баскычтар
Образец
Мануал подходит для устройств