INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 48
46
KGZ
Жуучу заттар жана
кирдин түрлөрү
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүч
Кир жуунун жакшы жыйынтыгы жуучу заттарды туура
дозалоодон дагы көз каранды болот: ашыкча жуучу заттар
натыйжалуу жууну кепилдебейт, тескерисинче, кир жуугуч
машинанын ичинде кеберлердин пайда болушун жана
курчап турган чөйрөнүн булганышын шарттайт.
! Колго жууганга арналган жуучу каражаттарды
пайдаланбаңыз, анткени алар өтө көп көбүк чыгарат.
Чөнөкчөнү чыгарыңыз
жана ага жуучу каражатты
же кошулмаларды
төмөндөгүдөй тартипте
салыңыз.
1-чөнөкчө:
Жуугуч каражатты борбордук лотокко
салбаңыз
1
.
2-чөнөкчө: Кир жуу үчүн жуучу каражат (порошок
же суюк)
Суюк жуучу затты пайдалануу учурунда
туура дозалоо үчүн сунушталуучу А дозаторун
пайдалануу сунушталат. Кир жуучу порошокту
пайдалануу үчүн В дозаторуна салыңыз.
3-чөнөкчө: Кошулмалар (чайкагыч ж.б.)
Чайкагычтын деңгээли дозатордун борборунда
көрсөтүлгөн “max” белгисинен ашпашы керек.
Кирди даярдоо
Кирди төмөндөгү белгилери боюнча бөлүңүз:
- кездеменин түрү / этикеткадагы белги.
- түс: түстүү кирди ак кирден бөлүңүз.
• Чөнтөктөн бардык предметтерди чыгарыңыз жана
топчуну текшериңиз.
• Кургак кирдин салмагын көрсөтүүчү,
“Программалардын таблицасында” көрсөтүлгөн
мааниден ашырбаңыз.
Кир канча салмакта болот?
1 шейшеп 400-500 гр.
1 жаздык тыш 150-200 гр.
1 дастаркон 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 сүлгү150-250 гр.
Кылдат жууну талап кылган буюмдар
Күнүмдүк пахта:
пахтадан жасалган кийим үчүн
30°C цикл. Бул натыйжаны начарлатпастан, сууну
ысытканга энергия керектөөнү азайтат. Жеңил кетүүчү
кири бар кийимдерге жарайт.
Күнүмдүк синтетика:
синтетикадан жасалган кийим
үчүн 30°C цикл. Бул натыйжаны начарлатпастан, сууну
ысытканга энергия керектөөнү азайтат. Жеңил кетүүчү
кири бар кийимдерге жарайт.
Түстүү кийим:
түстөрдү сактап калганга жардам
берүүчү 30°C цикл; түстүү пахта жана синтетика
кийимдерге жарайт. Бул натыйжаны начарлатпастан,
сууну ысытканга энергия керектөөнү азайтат. Жеңил
кетүүчү кири бар кийимдерге жарайт.
Кылдат жуу
: кылдат мамиле кыла турган кийимди
жуу үчүн
4
-программаны пайдаланыңыз. Кир жууп
баштоонун алдында кийимди ичинен аңтаруу
сунушталат. Жыйынтыктарды оптималдаштыруу
үчүн кылдат кийимдер үчүн суюк жуучу каражатты
пайдалануу сунушталат. Жибек кийимди жана парданы
жуу үчүн
4
-циклды тандаңыз жана
; функциясын
күйгүзүңүз, машина циклды сыгуусуз аяктайт,
индикатор бүлбүлдөйт. Сууну төгүү жана кирди
чыгаруу үчүн ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын же
опцийин басуу керек.
Аралаш:
пахта жана синтетикалык кийимдерди
чогуу жууганга 40°C цикл. Жеңил кетүүчү кири бар ич
кийимдерге жарайт.
Спорт
(
11
-программа): спорт кийимдеринин
(спорттук костюмдар, байпактар ж.б.) анча кир эмес
кездемелерин жуу үчүн иштелип чыккан; жакшы
жыйынтыктарга жетүү үчүн “Программалардын
таблицасында” көрсөтүлгөн, жүктөөнүн максималдуу
чегинен ашырбоону сунуштайбыз. Жүктөө үчүн
ылайык келген өлчөмдө суюк жуучу каражатттарды
пайдаланууну сунуштайбыз.
Мамык / Тыбыт
: жалаң кат мамык жууркан (салмагы
1 кгдан көп эмес), жаздык, куртка сыяктуу, курамында
өрдөктүн жүнү бар, мамык олпокторду жуу үчүн
атайын
12
-программаны тандаңыз. Мамык олпокторду
четин ичкери кылып машинанын барабанына жүктөө
(схеманы кара) жана барабандын көлөмүнүн ¾
ашырбоо сунушталат. Оптималдуу кир жуу үчүн жуучу
заттардын дозаторуна куюлуучу, суюк жуучу затты
пайдалануу сунушталат.
Жүн
:
13
-программа бардык жүн буюмдарды, анын
ичинде этикеткасында “кол менен гана жуу”
деп
көрсөтүлгөн буюмдарды жууну шарттайт. Жакшы
жыйынтыкка жетүү үчүн атайын жуучу каражатты
пайдаланыңыз жана 1 кг кир жүктөңүз.
Жыттарды кетирүү
: жагымсыз жыты бар кийимди
жуу үчүн
14
-программаны (Синтетика) пайдаланыңыз
(мисалы, тамекинин, тердин, куурулган тамактын
жытын). Программа кездеменин буласын сактоо
менен, жагымсыз жыттарды кетирүү үчүн арналган.
Образец
Мануал подходит для устройств