INDESIT ITW E 71252 G (RF) скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 2 из 4)

Языки: Русский
Страницы:4
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 2 из 4
“Су Плюс” кнопкасы
Судың көлемі неғұрлым үдемелі шаюды қамтамасыз
ету үшін ұлғайтылған.
Бұл режим әсіресе ерекше жұмсақ суы бар орындары
үшін, сондай-ақ баллар киімі мен аллергияға бейімді
адамдардың киімін жуу барысында ыңғайлы.
“Кірлеу Деңгейі” кнопкасы
Бағдарлама ұзақтығын киімдердің кірлеу деңгейіне
бейімдейді.Кір жуу құралының мөлшеріне де әсер
етеді.
= аздап кірлеген -
= орташа кірлеген -
= кірлеу деңгейі жоғары.
Кірлеу деңгейлерінің барлығы әрбір бағдарламаға
таңдала бермейді.
“Шайып Ұстап Тұру /Сығу” кнопкасы
Әрбір бағдарлама алдын ала анықталған айналдыру
жылдамдығына ие.
Басқа айналдыру жылдамдығын орнату үшін түймені
басыңыз.
«0» айналдыру жылдамдығын таңдасаңыз, соңғы
айналдырудан бас тартылып, су ағызып жіберіледі.
Дегенмен, аралық айналдыру фазалары шаю
барысында қалдырылады.
«Шайып ұстап тұру» опциясын таңдасаңыз, киімдердің
бүрсуін және түстердің өзгеруін болдырмау үшін
соңғы айналдыру цикліне өтпей, соңғы шаю суында
қалады. «Шайып ұстап тұру» опциясын белсендіру
үшін «Шайып ұстап тұру» белгісі дисплейде жанғанша
«Айналдыру» түймесін қайта-қайта басыңыз.
-
«Шайып ұстап тұру» белгісі дисплейде
жыпылықтағанда жуу бағдарламасы «Шайып ұстап
тұру» опциясында тоқтайды; «Бастау/Уақытша
тоқтату» түймесі де жыпылықтайды.
-
Киімдерді айналдыру арқылы «Шайып ұстап тұру»
опциясын тоқтату үшін «Бастау/Уақытша тоқтату»
түймесін басыңыз” - киімдер әдепкі айналдыру
жылдамдығымен айналдырылады. «Бастау/Уақытша
тоқтату» түймесін басу арқылы айналдыру циклін
бастаудан бұрын «Айналдыру» түймесінің көмегімен
басқа айналдыру жылдамдығын таңдауыңызға болады”.
-
Айналдырусыз суды ағызып жіберу арқылы «Шайып
ұстап тұру» опциясын тоқтату үшін «0» айналдыру
жылдамдығы дисплейде көрсетілгенше «Айналдыру»
түймесін басыңыз; ағызуды бастауүшін «Бастау/
Уақытша тоқтату» түймесін басыңыз. «Шайып ұстап
тұру» опциясында ылғалдау үшін киімдерді (әсіресе,
жібек) тым ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
“Салқын Жуу” кнопкасы
Жуудың жақсы нәтижелерін сақтай отырып, суды
қыздыру үшін пайдаланылатын энергиясын үнемдейді.
Дақтары жоқ жеңіл кірленген заттар үшін ұсынылады.
Сіздің кір жуғыш ұнтағыңыз төмен температура
барысында (15 немесе 20 °C) сәйкес келетінін
тексеруді өтінеміз.
Ең алдымен төмен температуралық деңгейі бар
бағдарламалар барысында орнатылатын.
“Тез” Кнопкасы
Бағдарламаның ұзақтығын қысқартумен тез жууды
жүргізуге мүмкіндік береді;
Кірдің шағын көлемі немесе жеңіл кірленген кірлер үшін
ұсынылады.
СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ
”Стартты кейінге” функциясы машинаны сіз үшін ыңғайлы
уақытта пайдалануға мүмкіндік береді, мысалы, түнде,
электрэнергиясына тарифтердің төмен болған уақытында.
“Стартты кейінге” функциясын пайдалану барысында
сұйық жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
Бағдарламаны, температураны және опцияларды
таңдаңыз.
Для відтермінування запуску максимум на 24 години
кілька разів натисніть кнопку “Стартты кейінге”.
“Старт/ Кідіріс”
түймесін басыңыз. Дисплейде
бастауды кідірту белгісі және сағаттар мен минуттар
арасындағы нүкте жыпылықтайды. Кідірту уақытының
кері санағы басталады.
Бағдарлама басталғанда кідірту уақытының көрсеткіші
жойылып, оның орнына қалған бағдарлама уақытын
пайда болады.
“Старт/ Кідіріс”
“түймесі” басылғаннан кейін “Стартты
кейінге” түймесін қайта басу арқылы кідірту уақыты
азаюы мүмкін.
“Старт/ Кідіріс” кнопкасын басқанға дейін “Стартты
кейінге” функциясын болдырмау:
Бағдарламалар селекторын басқа қалыпқа бұраңыз
немесе
“Старт/ Кідіріс” кнопкасын басқаннан кейін
“Тастау/Ағызу”
кнопкасын басыңыз:
“Тастау/Ағызу”
кнопкасын басыңыз да, оны кем
дегенде 3 секунд басып ұстаңыз. Іске қосу кідірісі
индикаторы сөнеді.
БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСУ
Кранды ашыңыз да,
“Старт/ Кідіріс”
кнопкасын
басыңыз. Осы орайда
“Старт/ Кідіріс”
кнопкасымен
қатар орналасқан индикаторлық лампышасы жанады.
Бағадарламалар орындалуы жүйелігінің көрсеткіші
солдан оңға қарай бағыттағы жуудың орындалып жатқан
бағдарламасының ағымдағы кезеңін көрсетеді: Жуу, Шаю,
Ағызу/Сығу. Осы кезеңнің орындалуы бойынша тиісті
индикаторы сөнеді.
1.
ЖУУҒА ДАЙЫНДАУ
Кір жуатын машинаны жүктеп, барабан есігін жауып,
тиісті түрде жабылғанын тексеріңіз.
2.
Келесі бетте және пайдалану нұсқаулығында
сипатталғандай жуу құралын және қоспаларды қосыңыз.
3.
Қақпақты жабыңыз.
4.
Бағдарлама таңдаушысын
қажетті бағдарламаға
бұрыңыз. Дисплей таңдалған бағдарламаның ұзақтығын
(сағат және минут) көрсетеді және
“Старт/ Кідіріс”
түймесінің көрсеткіші жыпылықтайды. Температураны
және айналу жылдамдығын
“Температура”
және
“Шайып Ұстап Тұру /Сығу”
түймелерін басу арқылы
өзгертуге болады.
Егер бағдарламаны таңдағаннан
кейін оны бірден іске қоспасаңыз, 15 минуттан кейін
автоматты түрде сөніп қалады. Кір жуғыш машинасын
қайтадан іске қосу үшін бағдарламалар селекторын
“ВЬІКЛ” қалпына бұраңыз, содан кейін қайтадан оны
керек бағдарламасына бұраңыз.
КЕЗ КЕЛГЕН КЕРЕК ФУНКЦИЯСЫН ТАҢДАҢЫЗ
Егер бағдарламалар, қосымша функциялар комбинациясы
орындалмайтын болып табылса, индикаторлық
лампышалары автоматты түрде сөнеді. Арнайы
функциялардың үйлеспейтін комбинацияларын таңдау
автоматты түрде болдырылмайды.
“Оңай Үтікте” кнопкасы
Су мөлшерінің көп болуы және өте жұмсақ айналдыру
арқылы қыртысталуды азайтады.
“Алдын Ала Жуу” кнопкасы
Қатты кірленген заттар үшін пайдалануға маңызы бар
(мысалы, құм немесе ірі бөлшектері бар кірлер). Жуу
уақыты шамамен 15 минутқа ұлғаяды.
Егер Сіз “Алдын ала жуу” қосымша функциясын
тапсырсаңыз, сұйық жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
“ЕСІК ЖАБЫҚ” ИНДИКАТОРЫ
Іске қосқаннан кейін бағдарлама шамы жанады,
ол қақпақты ашу мүмкін еместігін білдіреді. Жуу
бағдарламасы орындалып жатқан уақытта қақпағы
блоктанады, оны ешбір жағдайда мәжбүрлеп ашуға
болмайды. Егер Сізге оны бағдарлама орындалып жатқан
кезде жедел ашу керек болса, «Ағымдағы бағдарламаны
ол аяқталғанға дейін болдырмау» бөлімін қараңыз.
БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ
Басқару панеліндегі түймелерді қате пайдалану (мысалы,
балалардан) мақсатында құлыптауға болады.
Баладан құлыптау түймелерін бірдей басып, кемінде 3
секунд ұстап тұрыңыз. Кілт таңбасы дисплейде жанады.
Түймелерді қайта құлыптан шығару: сол әдіспен орындалады
АҚАУЛЫҚТАРДЫҢ КӨРСЕТІЛУЛЕРІ
Қандай да бір ақаулықтар болған жағдайда Пайдалану
жөніндегі құралындағы “Ақаулықтарды іздеу және жою”
бөліміне өтініңіз.
“Судың берілуі жоқ”:
Судың берілуі жоқ немесе ол жеткіліксіз.
“Сервис”:
Қабыл алмау немесе электр бөлшегінің ақаулығы.
“Насосты тазарту”:
Кір жуаиын машинадан ағатын ағын сулары тартып
шығарылмайды.
Дисплейде сығу айналымдары жалтылдайды:
дисбаланс в течение отжима.
БАҒДАРЛАМАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ
“Есік жабық” көрсеткіші өшеді және дисплей “End” мәтінін
көрсетеді. Кір жуғыш машинасы шамамен 15 минут
ішінде толық сөнеді, бұл электр энергиясын үнемдейді.
1.
Бағдарламалар селекторын “ВЬІКЛ” қалпына бұрыңыз.
2. Судың берілу кранын жабыңыз.
3.
Қақпағы мен барабанын ашыңыз да, кірді машинадан
алып шығыңыз.
4.
Машинаны құрғату үшін бірнеше уақыт бойына есігін
ашық қалдырыңыз.
КІР ЖУУ ҚҰРАЛЫНЫҢ АРТЫҚ МӨЛШЕРІН КӨРСЕТКІШ
Тым көп кір жуу құралын пайдалансаңыз, белгі
бағдарламаның соңында жанады. Келесіде азырақ
кір жуу құралын пайдаланыңыз. Белгі жанып, дисплей
«Fod» белгісін көрсетсе, тым көп көбік жуу процесін
кідіреді; Пайдалану нұсқауларындағы «Ақауларды жою
нұсқаулығын» қараңыз.
1.
БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСҚАННАН КЕЙІН
БАҒДАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҚОСЫМША
ФУНКЦИЯЛАРЫН ӨЗГЕРТУ
Бағдарламаны тоқтату үшін
“Старт/Кідіріс”
кнопкасын
басыңыз. Индикаторлық лампышасы жыпықтайды.
2.
Егер қаласаңыз, жаңа бағдарламаны, қосымша
функцияларын және сығудың басқа жылдамдығын таңдаңыз.
3.
“Старт/ Кідіріс”
кнопкасын басыңыз. Жаңадан таңдалған
бағдарламасы жуудың орындалуын алдындағы жуу
тоқтатылған сәттен бастап қалпына келтіреді. Осы
бағдарлама үшін жуғыш құралдарын қоспаңыз.
АҒЫМДАҒЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ОНЫҢ
АЯҚТАЛҒАНЫНА ДЕЙІН БОЛДЫРМАУ
“Тастау/Ағызу”
кнопкасын басу бағдарламаның
орындалуын оның аяқталуына дейін болдырмайды.
“Тастау/Ағызу”
кнопкасын басыңыз да, оны кем
дегенде 3 секунд ұстап тұрыңыз. Осы орайда су
машинадан ағызылатын болады; қақпағы блокатанғанға
дейін бірталай уақыт өтуі мүмкін екенін назарға алаңыз.
Бағдарлама
Темпе
-
ратура
-
сы (°C)
Жүктеу
(кг)
Су
(л)
“Тез” жоқ
энергияны
тұтыну
(кВт час)
бағдарламасының шамалы
ұзақтығы (час:мин)
%
“Тез” жоқ
“Тез” бар
Мақта
95
7.0
58*
2.10
2:35
2:00
57
Мақта
60
7.0
52
1.33
2:30
1:45
Мақта
40
7.0
52
0.80
2:25
1:30
Эко Мақтаn**
60
7.0
50
1.05
3:40
-
53
Эко Мақтаn**
60
3.5
35
0.84
2:45
-
Эко Мақтаn**
40
3.5
35
0.65
2:00
-
Синтетика
60
3.0
50*
0.90
2:05
1:14
40
Синтетика
40
3.0
40
0.50
1:50
0:59
Шетін
40
1.5
50
0.55
0:45
-
Шетін
30
1.5
50
0.50
0:41
-
Жүн
40
1.0
40
0.55
0:35
-
Жүн
20
1.0
40
0.10
0:30
-
Микс
40
3.0
40
0.45
1:00
-
61
Jeans
40
4.0
52
0.58
1:30
1:10
Орамал мен төсек-орын тысы
60
3.5
55
1.10
2:00
-
Балдырған
60
4.0
57
0.90
1:30
1:10
Аралас 15’
30
3.0
30
0.15
0:15
-
Аралас 30´
30
3.0
42
0.25
0:30
-
Қысқа Және Жылдам
30
1.0
25
0.22
0:45
-
ТҰТЫНУ ЖӨНІНДЕГІ ДЕРЕКТЕР
Сөнген қалыптағы 0.11 Вт / іске қосылған қалыптағы 0.11 В т.
электрэнергия шығыны
Шығын мәндері қалыпты жағдайда
IEC/EN 60 456 стандартына сәйкес алынған. Шығын деректерінің сіздің үйде судың берілу қысымы
мен температурасына, жүктелген кірдің көлеміне және жуудың түріне қатысты кестедегі мәндерден айырмашылығы болуы мүмкін. Су мен
энергияның шығыны бағдарламалардың жұмыс істеу тәсілінің стандартты орнатуына қатысты; арнайы функциясын таңдау не ротациялық
жылдамдығы мен температурасының өзгертілуі осы тұтынуды өзгертеді.
Бағдарламаның ұзақтығы жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерден айырмашылығы болуы мүмкін, себебі нақты қолданылатын жұмыс
жағдайларына қатысты (сіздің «Ақаулықтар іздеудің жол көрсеткіші» Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулығыңыздан қараңыз).
Артық ылғалдықтың шамалы құрамы (%).Бағдарламаны таңдағаннан және орталықфугирлендіргеннен кейін, ең үлкен таңдалған
жылдамдығы барысында, күйге келтірудің базалық бағдарламасында.
*
Температурасын төмендету үшін жуудың негізгі циклының соңында, суды ағызу алдында, машинаға суық судың бірталай көлемі қосылады.
**
Мақтаға арналған стандартты бағдарламасы және Энергетикалық кестесіне арналған базасы. Электр энергиясын үнемдеу мақсатында
жуудың нақты температурасы бағдарламаның көрсетілген температурасынан айырмашылығы болуы мүмкін.
Образец
Мануал подходит для устройств