INDESIT IWC 5105 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 24
21
UK
Запобіжні заходи та
поради
!
Машину була спроектовано і вироблено у
відповідності з міжнародними нормами безпеки. Це
попередження надаються задля вашої безпеки, і тому
їх треба уважно прочитати.
Загальна безпека
• Даний прилад спроектований виключно для
побутового використання.
• Цей апарат не має використовуватися дітьми або
особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи
розумовими можливостями, або якщо їм бракує
досвіду та необхідних знань. Винятки складають
ситуації, коли користування відбувається під
наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за
їхню безпеку. Дорослі мають стежити, щоб діти не
гралися з апаратом.
• Машина має використовуватися тільки дорослими
особами і згідно з інструкціями, наведеними у даній
брошурі.
• Не торкайтеся до машини голими ногами або
мокрими чи вологими руками й ногами.
• Не виймайте штепсель з електричної розетки,
витягуючи його за шнур, тримайтеся тільки за самий
штепсель.
• Не вiдкривайте касету з пральними засобами пiд
час роботи машини.
• Не торкайтеся води, що зливається, вона може
мати підвищену температуру.
• У жодному випадку не докладайте надмірних
зусиль до люку: це може ушкодити запобiжний
механiзм проти випадкових вiдкривань.
• Якщо машина не працює у разi поломки, у жодному
випадку не робіть спроб самостійно виконати
ремонт внутрішніх механізмів.
• Завжди слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до
працюючої машини.
• Пiд час прання люк нагрiватиметься.
• Пересування машини має здiйснюватися двома
або трьома особами за умови надзвичайної
обережностi. Ніколи не переміщуйте машину
самотужки, тому що вона дуже важка.
• Перш ніж завантажити білизну, перевірте, щоб
барабан був порожній.
Утилізація
• Утилізація пакувального матеріалу:
додержуйтесь місцевих норм, так як пакування
може бути використане повторно.
• Європейська директива 2002/96/CE з
відходів електричної й електронної апаратури
передбачає, що побутові електроприлади не
можуть перероблятися у звичайному порядку
для твердих міських відходів. Відпрацьовані
побутові прилади мають збиратися окремо для
оптимізації відновлення та рециклу матеріалів, що
входять до їхнього складу, та з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та довкілля.
Символ перекресленого кошика, зображений на
всіх виробах, нагадує про необхідність окремої
утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної
утилізації побутової техніки, їхні власники можуть
звернутися до вiдповiдних мiських служб або до
постачальника.
Образец
Мануал подходит для устройств